Winkelwagen
Artikelen: 0
Volg ons op Google+ Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter English Italiano Deutsch FranÁaise
  Winkel » Algemene Voorwaarden CakeSupplies Experience Centre
CategorieŽn
Selecteer op merk:

Wilton School worden

Algemene Voorwaarden CakeSupplies Experience Centre  

1. Verplichting
Bij aanmelding via e-mail gaat een workshopdeelnemer (“deelnemer”) een overeenkomst aan met CakeSupplies (“workshopaanbieder”) om deel te nemen aan de desbetreffende workshop. Deze algemene voorwaarden van het CakeSupplies Experience Centre zijn hierop van toepassing.

CakeSupplies Experience Centre
Het CakeSupplies Experience Centre is onderdeel van NewCakes B.V. , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

2. Aanmelden en betaling
2.1 Deelnemers kunnen zich alleen via e-mail aan CakeSupplies voor een workshop aangeboden door het CakeSupplies Experience Centre aanmelden. De deelnemer krijgt een bevestiging via e-mail.

2.2 De kosten van de workshops staan op de website en in de brochure vermeld. Deze prijzen zijn exclusief btw. Het cursusgeld wordt rechtstreeks betaald aan de workshopaanbieder.

2.3 De factuur wordt 2 weken voor aanvang van de cursus door CakeSupplies naar het aan uw account gekoppelde e-mailadres gestuurd. Bij verzending van de factuur wordt de inschrijving definitief.

2.4 Bij de factuur ontvangt u een overzicht van de inhoud van de workshop als ook een overzicht van de items die u zelf dient mee te nemen naar de workshop. Dit kan per workshop verschillen en deze kosten zijn niet bij de prijs van de workshop inbegrepen.

3. Annuleren
3.1 Annulering kan alleen schriftelijk en is gratis tot 14 dagen voorafgaand aan de workshop. Na deze periode zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

3.2 De deelnemer kan in geval van verhindering altijd zonder extra kosten een zakelijke vervanger laten deelnemen. Dit dient rechtstreeks in overleg met de workshopaanbieder te gebeuren.

3.3 De workshopaanbieder kan bij te weinig aanmeldingen of ziekte of om andere redenen een cursus of workshop annuleren of verplaatsen. Het betaalde cursusgeld wordt dan terugbetaald of de deelnemer kan op een andere datum deelnemen aan de workshop.

3.4 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt CakeSupplies zich het recht voor de workshops tussentijds te wijzigen. Aan de website, brochure etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 De workshopaanbieder doet zijn best om iedereen die zich aangemeld heeft te plaatsen. Per workshop zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor grootverbruikers. De workshopaanbieder behoudt zich het recht om bepaalde klantgroepen, die het best aansluiten bij de aangeboden workshop, voorrang te bieden. 

4. Klachtenprocedure
4.1 Klachten over de workshop dienen binnen 5 dagen schriftelijk aan CakeSupplies te zijn aangeleverd en zullen direct in behandeling worden genomen. Communicatie over de klacht zal enkel schriftelijk verlopen.

4.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een workshop ligt volledig bij de deelnemer. Noch CakeSupplies, noch de workshopgever is hiervoor in geen enkele zin aansprakelijk.

5.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6. Intellectueel eigendom
6.1 De workshopaanbieder behoudt alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door de workshopgever verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan de workshopgever toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 

Volgende

Nieuwe producten

Waarom CakeSupplies?

Waarom CakeSupplies?

CakeSupplies Experience Centre

Contact

TelefoonMail ons

Informatie
Aanmelden als klant
Afhalen
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden CakeSupplies Experience Centre
Betaalmogelijkheden
CakeSupplies Experience Centre
Downloads
Leveringsvoorwaarden
Vacatures
Verzenden & Retourneren
Privacy
Neem contact op
  Alle genoemde prijzen op deze website zijn exclusief BTW | Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Privacy | Algemene Voorwaarden | Neem contact op  


Copyright © 2017 CakeSupplies.nl