Baksprays met drijfgassen

Beste relatie,

Naar aanleiding van recente onduidelijkheden rondom spuitbussen met drijfgassen, willen wij u hierbij nader informeren.

Voor spuitbussen -zoals bakspray en kleurspray, kunnen verschillende drijfgassen gebruikt worden. Deze gassen zorgen ervoor dat de inhoud van de bus onder druk staat. Zo kan het product samen met het gas makkelijker uit de bus gespoten worden.
Nu is er onduidelijkheid ontstaan over de veiligheid van bepaalde drijfgassen, namelijk:

  • E943a Butaan
  • E943b Isobutaan
  • E944 Propaan

In de Europese additieve wetgeving is geregeld welke stoffen zijn toegestaan voor gebruik in voedingsmiddelen. Daar horen deze drie gassen ook bij. Pas na een grondige veiligheidsbeoordeling van de Europese Unie krijgen dit soort stoffen een E-nummer. Dat betekent dat deze drijfgassen veilig zijn voor gebruik.

Voor een aantal drijfgassen zijn specifieke voorwaarden voor gebruik opgenomen in de additieve wetgeving. Dat is het geval bij deze gassen. Bij gebruik van drijfgassen in bak- en kleursprays is in de wet aangegeven dat de sprays alleen “beroepsmatig” gebruikt mogen worden. Er is enige onduidelijkheid wat “beroepsmatig gebruik” precies inhoudt. In de wetgeving wordt benoemd dat er bij “beroepsmatig gebruik” richtlijnen zijn voor de verstuiving van de gassen en de consumptie van het product. Volgens deze richtlijn moet het product na sprayen een uur drogen zodat alle gassen geheel verdampt zijn tot een maximum van 1mg /kg.

Bovenstaande drijfgassen zijn verwerkt in de volgende producten:

LS690 PME Lustre Spray RED 100ml
LS693 PME Lustre Spray BRONZE 100ml
LS694 PME Lustre Spray GOLD 100ml
LS695 PME Lustre Spray PEARL 100ml
LS696 PME Lustre Spray PINK 100ml
LS697 PME Lustre Spray B-BLUE 100ml
LS691 PME Lustre Spray GREEN 100ml
LS698 PME Lustre Spray BLACK 100ml
LS699 PME Lustre Spray SILVER 100ml
RC002 PME Release a cake spray
LS701 PME Alcohol Free Lustre Spray - Pearl 100ml
LS702 PME Alcohol Free Lustre Spray - Gold 100ml
EG700 PME Edible Glaze Spray - 100ml
03-719 Wilton Bake easy spray – uitverkocht

Omdat wij onze klanten goed willen informeren hebben wij samen met de leverancier besloten om spuitbussen met de genoemde drijfgassen alleen nog aan te bieden voor “beroepsmatig gebruik”. Wij willen benadrukken dat deze producten niet bestemd zijn voor gebruik door de consument.

Indien u een van deze eerder genoemde producten op voorraad heeft, voor wederverkoop aan de consument, kunt u contact opnemen met de klantenservice.